Welkom bij het STRATO FAQ-Center
Categorie: Sitebuilder | Hosting & Domeinen

Wat betekenen de verschillende begrippen in het maandelijkse statistiekenoverzicht?Vanaf het STRATO PowerWeb Basic pakket (voormalig PowerWeb) beschikt u over een uitgesplitst overzicht van de bezoekers van uw website. Wanneer u in de met uw wachtwoord beveiligde Klanten-Login (STRATO Webhosting) klikt op de menupunten Statistik en Statistikaanvraag, krijgt u een maandoverzicht te zien (Monthly Summary).
In deze FAQ geven wij een korte toelichting van de verschillende begrippen die daarin worden genoemd.

(1) Total hits (Totaal aantal aanvragen):
Het totale aantal keer dat uw site is opgevraagd, inclusief alle keren die niet succesvol waren.

(2) Total files sent (Totaal aantal verzonden bestanden):
Het totale aantal bestanden dat is verzonden.

(3) Total Code 304’s (Not Modified) (Totaal aantal Codes 304 (niet gemodificeerd)):
Telkens wanneer een webpagina wordt opgevraagd, controleert de browser (afhankelijk van het cachegeheugen) of de pagina zich niet reeds in het tijdelijke geheugen (cachegeheugen) van de computer bevindt.
Wanneer dat het geval is, controleert de browser of het document op de server nieuwer is. Alleen wanneer dat zo is, wordt het ook daadwerkelijk van de server opgehaald.
Wanneer het niet nieuwer is, wordt het document uit het cachegeheugen gehaald en hoeft het dus niet over het internet te worden verstuurd. Hetzelfde gebeurt bij providers die een proxyserver gebruiken.
De server markeert aanvragen met "Code 304" wanneer de gevraagde documenten niet worden verstuurd omdat ze al in het cachegeheugen aanwezig waren.

(4) Other responses (see below) (Overige antwoorden (zie onder)):
Wanneer de gevraagde pagina is verhuisd, kan de server bijvoorbeeld antwoorden met de code 302 (Redirected); wanneer er geen toegang tot een bestand wordt gegeven met de code 401 (Unauthorised request); of met de code 404 (Not found) wanneer de gevraagde pagina niet op de server te vinden is.
Deze antwoorden worden onder de noemer "Other responses" samengevat.

(5) Total pageviews (Totaal aantal opgevraagde pagina's):
Het totale aantal keer dat de pagina's (.html, .htm) zijn opgevraagd.

(6) Remaining responses (Overige aanvragen):
Alle andere aanvragen die niet als "Total pageviews" kunnen worden betiteld (zoals o.a. .gif- en .jpg-afbeeldingen).

(7) Total KB requested (Totale hoeveelheid opgevraagde KB):
De totale hoeveelheid aangevraagde bestanden tijdens de analyseperiode. De software berekent dit getal door de hoeveelheden KBytes transferred en KBytes saved by cache bij elkaar op te tellen.

(8) Total KB transferred (Totale hoeveelheid overgedragen KB):
De totale hoeveelheid verstuurde bestanden tijdens de analyseperiode, zoals aangegeven door de server.

(9) Total KB saved by cache (Totale hoeveelheid door het cachegeheugen bespaarde KB):
De totale hoeveelheid bestanden die is bespaard door het gebruik van de verschillende cache-mechanismen, zoals proxyservers of het cachegeheugen van de browser. Deze hoeveelheid wordt berekend door het aantal Code 304 (Not Modified)-antwoorden te vermenigvuldigen met de grootte van de verschillende bestanden.

(10) Total unique URLs (Totaal aantal unieke URL’s)
Het totale aantal unieke bestanden dat is opgevraagd.

(11) Total unique sites (Totaal aantal verschillende computers)
Het totaal van alle verschillende computers (hosts) die gedurende de maand uw server hebben bezocht. Zelfs wanneer één bepaalde computer (host) uw server erg vaak bezoekt, wordt deze maar één keer per maand geteld.
In het statistiekenrapport van iedere maand wordt alleen het totaal aantal individuele hosts genoemd.

(12) Total user sessions per 24 hours (Totaal aantal bezoekers per 24 uur):
Vergelijkbaar met Total unique sites. Dit is het totaal aantal hosts dat uw server per etmaal heeft bezocht. Dit houdt in dat een host niet twee keer wordt geteld als hij uw site op dezelfde dag nogmaals bezoekt. Op deze manier krijgt u een globaal overzicht van het totale aantal verschillende hosts dat uw server heeft bezocht.

(13) Total unique agents (Totaal aantal verschillende gebruikersprogramma's):
De totale hoeveelheid verschillende browsers die de bezoekers van uw site hebben gebruikt.

(14) Total unique referrer URLs (Totaal aantal verschillende doorverwijzingen):
Het totale aantal verschillende websites die bezoekers naar uw site hebben doorverwezen.

(15) Max hits per day (Maximaal aantal aanvragen per dag):
Het maximaal aantal keren dat uw pagina op een dag is opgevraagd.

(16) Average hits per day (Gemiddeld aantal aanvragen per dag):
Het gemiddeld aantal keren dat uw pagina per dag is opgevraagd.

(17) Max hits per hour (Maximaal aantal aanvragen per uur):
Het maximaal aantal keren dat uw pagina in een uur is opgevraagd.

(18) Average hits per hour (Gemiddeld aantal aanvragen per uur):
Het gemiddeld aantal keren dat uw pagina per uur is opgevraagd.

(19) Other Response Codes (Overige statuscodes):
Iedere aanvraag wordt beantwoord met een statuscode. Een lijst van alle verschillende codes kunt u vinden onder RFC 2616 vinden.

(20) Request Methodes other than GET/POST (Andere opvraagmethodes dan GET/POST):
Alle aanvragen die naar de server zijn verstuurd, met uitzondering van GET (ophalen) en POST (plaatsen, zoals een gastenboekbijdrage).

Voorbeeld:
HEAD (slechts de header ophalen) of CONNECT (proxyverbinding openen).

 

 

Vergelijkbare artikelen


Zo eenvoudig kunt u uw website naar uw webspace uploaden

Eerste stappen in de klantenlogin

Zo kun je met BackupControl een back-up van je homepage terugzetten

Wat is FTP en hoe kan ik het gebruiken?

Zo gebruikt u de directorybeveiligingsmanager

Venster sluiten

Geef ons het e-mailadres van de ontvanger:


Je aanbeveling werd met succes verzonden!Venster sluiten
Het door u opgegeven e-mailadres is niet correct. Venster sluiten
Helaas is er momenteel geen verbinding met de server mogelijk.
Probeer het alsjeblieft later nogmaals.
Venster sluiten

Venster sluiten

Geef ons aan hoe we dit artikel nog kunnen verbeteren:

Hartelijk dank. Wij hebben uw bericht ontvangen. Venster sluiten
Vertel ons de reden voor uw beoordeling. Venster sluiten
U heeft dit artikel al beoordeeld. Venster sluiten

U heeft dit artikel al beoordeeld.

Venster sluiten